Esileht
Tegevus
Info
KKK
Kontakt
  Korduma kippuvad küsimused ehk KKK.
 • Veevarustussüsteem: Veetorustik vee-ettevõtja liitumispunktist kuni iga korteri sulgurventiilideni, viimased välja arvatud, on korteriomanike kaasomand ning neid hooldab korteriühistu. Korteri veetorusid alates sulgurventiilidest (kaasa arvatud) valdab ja hooldab korteriomanik. Korterisisesed veearvestid kuuluvad korteriomanikule, kes organiseerib veearvestite taatlemise kord 5 aasta tagant.
 • Kanalisatsioonisüsteem: Kanalisatsioonitorud alates väljunditest elamu katusel, kanalisatsioonipüstikud koos jaotuskolmikutega, kanalisatsioonitorud keldris ja elamu ees maa sees kuni liitumispunktideni vee-ettevõtja kanalisatsioonikaevudes on korteriomanike kaasomand ning neid hooldab korteriühistu. Kanalisatsioonitorustikku alates kanalisatsioonipüstiku jaotuskolmikust (viimane välja arvatud) valdab ja hooldab korteriomanik.
 • Küttesüsteem: Küttesüsteem alates liitumispunktist soojusvõrguga on korteriomanike kaasomand ning seda hooldab korteriühistu. Vannitubade käterätikuivatid on elamu küttesüsteemi osa. Omavoliliselt vannitoast eemaldatud käterätikuivati ja selle ühendustorude taastamine toimub korteriomaniku kulul.
 • Elektrisüsteem: Elektrisüsteem alates liitumispunktist võrgu-ettevõtjaga kuni korterite peakaitsmeteni koridoride elektrikilpides, viimased kaasa arvatud, on korteriomanike kaasomand ning seda hooldab korteriühistu. Elektriseadmed üldkasutatavates ruumides on korteriomanike kaasomand ning neid hooldab korteriühistu. Elektrijuhtmeid ja -seadmeid alates korteri peakaitsmest, viimane välja arvatud, valdab ja hooldab korteriomanik. Korterite elektriarvestid kuuluvad korteriomaniku ja elektrienergiamüüja vastutusalasse.
  Elektriseadmeteks on ka fonolukud. Fonolukkude peaseadmeid ja uksesulgureid (elektromagnetid) hooldab korteriühistu. Fonoluku abonentide seadmeid – korterisisene fonoluku telefon, telefoni ühenduskaablid peaseadmest korterisisese telefonini – valdab ja hooldab korteriomanik.
 • Ventilatsioonisüsteem: Ventilatsioonišahtid ja ventilatsioonikorstnad elamu katusel on korteriomanike kaasomand ning neid hooldab korteriühistu. Korteris olevaid ventilatsioonireste ja ventilatsioonikanaleid valdab ja hooldab korteriomanik. Korterisiseste ventilatsioonirestide taguseid puhastab korteriomanik.
 • Telekommunikatsioonisüsteem: Telekommunikatsiooniseadmeid ja -kaableid elamu ühiskasutatavates ruumides valdavad ja hooldavad telekommunikatsiooniettevõtjad. Korterisisesed telekommunikatsiooniseadmed ja -kaablid kuuluvad korteriomaniku ja telekommunikatsiooniettevõtja vastutusalasse.
 • Reaalosa: Korteriomandi eseme reaalosaks on piiritletud eluruumid või mitteeluruumid ning nende juurde kuuluvad hooneosad, mida on võimalik eraldi kasutada ning mida saab muuta, kõrvaldada või lisada kaasomandit või teise korteriomaniku õigusi kahjustamata või hoone välist kuju muutmata. Korteriomandi eseme reaalosa valdab ja hooldab korteriomanik. Korteriomandi eseme reaalosaks on näiteks, mittekandvad vaheseinad, korteriomandi eseme piires asuvad uksed, aknad, aknaplekid, korteriomandi eseme reaalosaks olevad tehnovõrgud jm.
 • Kaasomand: Kaasomandiks on ehitis ja selle osad ning ehitise püsimiseks või ohutuse tagamiseks või korteriomanike ühiseks kasutamiseks vajalikud seadmed, ka siis, kui need asuvad korteriomandi eseme reaalosa piires, ühiseks kasutamiseks mõeldud tehnovõrgud ning elamumaa. Rõdud ei ole ühegi korteriomandi eseme reaalosaks. Kaasomandi eest vastutavad kaasomanikud.
 • Heakorra ja hoolduse tagab korteriühistu. Korteriomanik peab tagama juurdepääsu temale kuuluva korteriomandi reaalosa piirides asuvatele kaasomandis olevatele tehnovõrkudele hooldus- ja remonttööde läbiviimiseks. Elamu üldkasutatavaid ruume (nt kelder, trepikojad) ning kaasomandiks olevaid mitteüldkasutatavaid ruume (nt soojasõlm, elektrikilbiruumid) hooldab korteriühistu.
 

    Copyright (C) 2011, Korteriühistu Ümera 23

KÜ Ümera 23 | Tallinn, Ümera 23/25 | juhatus@umera.ee | esimees@umera.ee