Esileht
Tegevus
Info
KKK
Kontakt
  Lgp. Korteriomanik.
 • Küttesüsteemi, elektrisüsteemi, lifti, fonoluku vms. avarii puhul juhindu KKK rubriigis kirjeldatust ning helista vastavale hooldust osutavale firmale nagu Kontaktide lehel toodud.
 • Iga kuu viimasel kuupäeval tooge palun sooja ning külma vee näidud Ümera 23, II-trepikoja keldris asuvasse postkasti (v.t. ülal pildil roheline postkast).
 • Juhul, kui Teil peaks tekkima küsimusi või ettepanekuid vms., siis iga kuu 2. ja 4. kolmapäeval võtab esimees Teid vastu Ümera 23, I-trepikoja keldris asuvas ühistu kontori ruumis.
  Ettepanekud, kaebused, avaldused palun esitada paberkandjal. Esitatud dokument peab olema korralikult vormistatud ning üheselt arusaadav.
 • Prügikonteinerid asuvad Ümera 23 ja Ümera 25 majade eest mööduva sõidu tee pöörde nurga välisküljel. Prügikonteinerid on mõeldud pisemate olmejäätmete, biojäätmete ning vanapaberi ja papi kogumiseks ja äraveoks.
  Suurema prahi (ehituspraht, vana mööbel, arvutid vms,) ära veo korraldab korteriomanik isiklikult omadest vahenditest.
  Korteriomanik, kes jääb vahele suurprahi ladustamisega prügikonteinerite lähedusse antakse üle Tallinna munitsipaalpolitseile menetlemiseks ning trahvi määramiseks antud teo eest.
 • Parkimine maja ees toimub omal vastutusel. Isiklikke parkimiskohti maja ees oleval parkimisalal ei ole määratud.
 

    Copyright (C) 2011, Korteriühistu Ümera 23

KÜ Ümera 23 | Tallinn, Ümera 23/25 | juhatus@umera.ee | esimees@umera.ee